Kaninoen og de andre vandreruter

VANDRERUTERNE PÅ ENDELAVE

Kaninoen
Navnet Kaninoen opstod i forbindelse med Aktiv Ø, fordi en vandretur på øen med vilde kaniner, selvfølgelig skal hedde en Kanino. Kaninoen er en afmærket vandretur (blå) på 21 km. som tager dig forbi flere af kaninernes foretrukne levesteder såvel som de fleste andre naturoplevelser på øen. Langt størstedelen af turen rundt om Endelave går langs kysten. Undervejs på ruten har man udsyn til blandt andet Jylland, Fyn, Æbleø, Samsø, Tunø og i klart vejr også Sjælland. Kaninoen starter midt på havnemolen og slutter ved øens havn og er således godt forbundet med færgen

Mini-Kaninoen
Mini-Kaninoen er en afmærket vandretur (grøn) på 12 km. ind til byen ad molen og Kongevejen, langs Endelave Strandvej, rundt om nordspidsen Øvre og retur tilbyen igen ad Kongevejen.
Mini-Kaninoen starter og slutter også ved øens havn og er således godt forbundet med færgen

Rød Kaninrute
Rød Kaninrute er en afmærket vandretur (rød) på 3 km. ind til byen ad molen og Kongevejen, langs Endelave Strandvej, rundt ad ”Maries vej” og retur tilbyen igen ad Kongevejen.

Destination Kystlandet og OenEndelave kan du downloade Kanino-folderen og læse meget mere om vandreruterne.

Ruternes afmærkning
Kaninoen og kaninruterne er markerede ruter med pæle. Ruterne forløber på private og offentlige arealer. Det er vigtigt at vi alle tager hensyn til de private arealer. Ejerne skal ikke skal have unødige gener af brugerne af kaninoerne.

Kaninogruppe
Der er nedsat en gruppe til at arbejde med Kaninoen. Gruppen er en del af idrætsforeningen, og består af:

Birgit Juel Martinsen, turleder og kommunikation
Ib Elgaard, lodsejerkontakt og afmærkning
Hanne Døssing Hornum, hjemmeside og kommunikation