Kaninoen

Møde for jordejere om Kaninoen 24. april 2021
“Mødet aflyst pga. for få tilmeldinger” Læs mere om, hvad Kaninogruppen arbejder med
Kaninogruppen har inviteret en række jordejere til møde om Kaninoen: Dem der ejer jord ned til kysten mellem Suderbjerget og branddaskerne på Øvre (den vest-syd- og østlige kyststrækning).
Der er tilmelding til mødet, da vi jo ikke helt ved hvordan verden ser ud mht. Corona. Men vi håber og tror, at det bliver muligt at forsamles.

Kaninoen og kaninruterne
Navnet Kaninoen opstod i forbindelse med Aktiv Ø, fordi en vandretur på øen med vilde kaniner, selvfølgelig skal hedde en Kanino. På Visit Horsens og OenEndelave kan du downloade Kanino-folderen og læse meget mere om vandreruterne.

Ruternes afmærkning
Kaninoen og kaninruterne er markerede ruter med pæle. Ruterne forløber på private og offentlige arealer. Det er vigtigt at vi alle tager hensyn til de private arealer. Ejerne skal ikke skal have unødige gener af brugerne af kaninoerne.

Kaninogruppe
Der er nedsat en gruppe til at arbejde med Kaninoen. Gruppen er en del af idrætsforeningen, og består af:

Niels Aalund, koordination og økonomi
Henning Nørbæk, markedsføring
Poul Bækbo, repr. beboerforening
Birgit Juel Martinsen, turleder og kommunikation
Ib Elgaard, lodsejerkontakt og afmærkning
Hanne Døssing Hornum, hjemmeside og kommunikation