Medlemskab og bidrag

BIDRAG TIL ENDELAVE IDRÆTSFORENING
Støt Endelave Idrætsforening med et personligt bidrag på mindst 100 kroner.
Ved at give et bidrag til Endelave Idrætsforening, kan du deltage i alle Endelave Idrætsforenings aktiviteter, herunder også Endelave Aktiv Ø.
Bidraget gør, at Endelave Idrætsforening fortsat kan holde det høje aktivitetsniveau med frivillige kræfter.
Bidrag kan gives via netbank eller MobilePay jvf. nedenfor.

MEDLEMSKAB AF ENDELAVE IDRÆTSFORENING

Støt op om Endelave Idrætsforening med et forenings-medlemskab:
Pris pr. person kr. 50,-/år
Pris pr. husstand kr. 100,-/år
Betal medlemskabet via netbank eller MobilePay jvf. nedenfor.

Hvis du ikke har mulighed for at betale på denne måde, er du naturligvis velkommen til at kontakte én af bestyrelsen.

BETALING FOR MEDLEMSKAB OG FRIVILLIGE BIDRAG
Betal via netbank eller Mobilepay:
Konto 7733 – 1312197
Mobilepay nr: 36663
Oplys navn, adresse og e-mail, hvis du betaler medlemskab.
Kvitteringen for indbetaling er dit medlemskort hhv. dit bidragsbevis.

Mange aktive hilsner
Endelave Idrætsforening
Karsten, Jesper og Klavs
info@endelaveif.dk