Medlemskab og bidrag

BIDRAG TIL ENDELAVE IDRÆTSFORENING
Støt Endelave Idrætsforening med et personligt bidrag på 50,- eller et husstandsbidrag på 100,-
Ved at give et bidrag til Endelave Idrætsforening, kan du deltage i alle aktiviteter under Endelave Aktiv Ø.
Bidraget gør, at Endelave Idrætsforening fortsat kan holde det høje aktivitetsniveau med frivillige kræfter.
Bidrag kan gives på mobilepay jvf. nedenfor.

MEDLEMSKAB AF ENDELAVE IDRÆTSFORENING

Støt op om Endelave Idrætsforening med et forenings medlemskab.
Betal medlemskabet via netbank på nedenstående kontonummer.
Hvis du ikke har mulighed for at betale på denne måde, er du naturligvis velkommen til at kontakte én af os

BETALING FOR MEDLEMSKAB OG FRIVILLIGE BIDRAG
Pris pr. person kr. 50,-/år
Pris pr. husstand kr. 100,-/år

Betal via netbank eller Mobilepay:
Konto 7733 – 1312197
Mobilepay nr: 36663
Oplys navn, adresse og e-mail, hvis du betaler medlemskab.
Kvitteringen for indbetaling er dit medlemskort hhv. dit bidragsbevis.

Mange aktive hilsner
Endelave Idrætsforening
Kim, Jesper og Klavs
info@endelaveif.dk